Tin tức, bài viết mới nhất về :

Cao Biền là ai

Ly kỳ chuyện Cao Biền muốn chặt đứt long mạch, phá linh khí nước Nam nhưng tự chuốc lấy thất bại ê chề

Ly kỳ chuyện Cao Biền muốn chặt đứt long mạch, phá linh khí nước Nam nhưng tự chuốc lấy thất bại ê chề

11/04/2022 10:15:08 AM

Mọi mưu đồ trấn yểm của Cao Biền đều bị thánh thần và người An Nam đánh bại.

Tags: Cao Biền , thuật trấn yểm của Cao Biền , Cao Biền là ai