Cảnh cáo nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Nguyễn Quang Thuấn

20/10/2022 19:05 PM | Xã hội

Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật cảnh cáo đối ông Nguyễn Quang Thuấn - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Cảnh cáo ông Nguyễn Quang Thuấn - nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội
Cảnh cáo ông Nguyễn Quang Thuấn - nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội

Tại kỳ họp thứ 21 vừa diễn ra, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tiếp tục xem xét một số đảng viên liên quan đến vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam .

Theo đó, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phùng Ngọc Tấn - nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên quyền Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Cảnh cáo ông Nguyễn Quang Thuấn - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Ngoài ra, UBKT Trung ương cũng quyết định khiển trách đối với nhiều cán bộ có liên quan, gồm: Phạm Văn Đức - nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, nguyên Giám đốc Học viện Khoa học xã hội; Võ Quang Trọng - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; Trần Minh Tuấn - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm, nguyên Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, nguyên Phó Giám đốc Thường trực Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Trước đó, Bộ Chính trị cũng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Bùi Nhật Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam .

Tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trung ương cũng đã thống nhất cho ông Bùi Nhật Quang thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo kết luận của UBKT Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã vi phạm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm trong công tác cán bộ; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, đầu tư công; quản lý nghiên cứu khoa học; đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện không nghiêm chỉ đạo, kết luận của các tổ chức đảng cấp trên.

Những vi phạm nêu trên đã được các tổ chức đảng cấp trên chỉ ra nhưng không kịp thời khắc phục, sửa chữa, để kéo dài nhiều năm, gây hậu quả nghiêm trọng, mất đoàn kết nội bộ, bức xúc trong cán bộ, đảng viên, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Theo Văn Kiên

Cùng chuyên mục
XEM