Tin tức, bài viết mới nhất về :

Cam kết của Trung Quốc ở Davos

Cam kết của Trung Quốc ở Davos

Cam kết của Trung Quốc ở Davos

1/25/2015 9:00:00 AM

"Kinh tế Trung Quốc sẽ không "hạ cánh cứng" bất chấp suy giảm". Tuyên bố trên được Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phát biểu trước toàn thể hơn 2.000 người tham dự Hội nghị thường niên...

Tags: Cam kết của Trung Quốc ở Davos, Cam kết của Trung Quốc, Trung Quốc ở Davos, trung quốc, davos