Tin tức, bài viết mới nhất về :

cảm giác buồn ngủ

Tại sao chúng ta cảm thấy buồn ngủ sau khi ăn?

Tại sao chúng ta cảm thấy buồn ngủ sau khi ăn?

8/18/2014 1:43:43 PM

Khi quá trình tiêu hóa diễn ra, 90% lượng seratonin sẽ tập trung ở vùng bụng, 10% còn lại nằm trên não. Đây chính là chất có liên quan trực tiếp tới cảm giác buồn ngủ và cả trạng thái...

Tags: bộ não, ruột, tiêu hóa, buồn ngủ, cảm giác buồn ngủ, buồn ngủ sau ăn