Các ngân hàng đang "vay nóng" nhau 90.000 tỷ đồng mỗi ngày

20/09/2019 09:56 AM | Kinh doanh

Tới 90% giao dịch trên liên ngân hàng tập trung vào kỳ hạn qua đêm và 1 tuần.

Báo cáo thị trường tài chính hàng tuần vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN), cập nhật cho tuần kết thúc ngày 13/9/2019.

Theo NHNN, hiện lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,2-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,5-5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,5-6,8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 6,6-7,5%/năm.

Lãi suất huy động USD: Hiện lãi suất huy động USD của TCTD ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.

Lãi suất cho vay VND phổ biến ở mức 6,0-9,0%/năm đối với ngắn hạn; 9,0-11%/năm đối với trung và dài hạn. Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 2,8- 6,0%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 2,8-4,7%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,5-6,0%/năm.

Trên liên ngân hàng, theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 297.850 tỷ đồng, bình quân 59.570 tỷ đồng/ngày, tăng 412 tỷ đồng/ngày so với tuần 03 – 06/9/2019; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 152.744 tỷ       đồng, bình quân 30.549 tỷ đồng/ngày, tăng 6.217 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (66% tổng doanh số giao dịch) và kỳ hạn 01 tuần (22% tổng doanh số giao dịch). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 01 tuần với tỷ trọng lần lượt là 71% và 19%.

Về lãi suất, đối với các giao dịch bằng VND, so với tuần trước, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần giảm ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể: lãi suất bình quân    kỳ hạn qua đêm, 01 tuần      và 01 tháng giảm lần lượt 1,04%/năm, 1,01%/năm và 0,48%/năm xuống mức 3,2%/năm,     3,27%/năm và 3,94%/năm.

Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần dao động nhẹ so với mức lãi suất tuần trước ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm và 01 tuần tăng lần lượt là 0,01%/năm và 0,03%/năm lên mức 2,10%/năm và 2,13%/năm trong khi     lãi suất bình quân kỳ hạn 01 tháng giảm 0,08%/năm xuống mức 2,25%/năm.

Theo Ngọc TOàn

Cùng chuyên mục
XEM