Tin tức, bài viết mới nhất về :

các dự án đầu tư nước ngoài

11 tháng, vốn FDI đã giải ngân được 11,2 tỷ USD

11 tháng, vốn FDI đã giải ngân được 11,2 tỷ USD

11/24/2014 5:41:54 PM

Trong 11 tháng qua, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 17,33 tỷ USD, bằng 83,3% so với cùng kỳ 2013.

Tags: fdi, vốn FDI, Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, các dự án đầu tư nước ngoài, đăng ký fdi vào việt nam