Bộ Tài chính: Đề xuất sửa cùng lúc 5 luật thuế để cơ cấu lại nguồn thu cho Ngân sách

31/08/2017 09:48 AM | Kinh tế vĩ mô

Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đưa ra trong phiên họp báo thường kỳ diễn ra chiều tối ngày 30/8.

Thứ trưởng cho biết Bộ Tài chính trước đó đã công bố dự thảo xin ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNCN, thuế TNDN và thuế tài nguyên. Như Thứ trưởng nói đơn giản là một luật thuế sửa 5 luật.

Thứ trưởng khẳng định đây là việc làm cần thiết, quan trọng nhằm thể chế hoá quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách nhà nước về hoàn thiện chính sách thuế, mục tiêu cơ cấu lại nguồn thu nhà nước.

Song song, việc sửa cùng lúc 5 sắc thuế cũng nhằm thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 – 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt cũng như bảo đảm tương thích phù hợp với các Luật mới được Chính phủ thông qua như việc giảm thuế TNDN, thuế TNCN nhằm tương thích với Luật Hỗ trợ DNNVV.

Nhấn mạnh yếu tố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp khi sửa đổi các sắc thuế, Thứ trưởng Mai tập trung phân tích ở từng loại thuế.

Ở Luật thuế GTGT, có 4 nội dung được sửa đổi nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp gồm:

- Chuyển phân bón, máy móc, thiết bị chuyên dùng cho nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ từ đối tượng không chịu thuế GTGT sang đối tượng chịu thuế GTGT

- Bổ sung quy định doanh nghiệp sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5% nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết sau 12 tháng hoặc 4 quý thì được hoàn thuế GTGT

- Bỏ quy định “sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên” không chịu thuế GTGT và bỏ quy định “Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 1/7/2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư” không được hoàn thuế GTGT

- Quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào là có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ hàng hóa, dịch vụ mua từng lần từ mức dưới 20 triệu đồng xuống mức dưới 10 triệu đồng

Ba nội dung sửa đổi khác nhằm bảo đảm tỉ trọng hợp lý giữa thuế gián thu và thuế trực thu theo Nghị quyết số 07-NQ/TW, trong đó: Giảm nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 5% theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế; nâng mức thuế suất thuế GTGT từ mức 10% lên mức 12%.

Đối với Luật Thuế TNDN, việc sửa đổi sẽ tập trung vào 8 nội dung, trong đó có 3 nội dung nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, gồm:

- Quy định phương pháp nộp thuế GTGT và thuế TNDN đơn giản cho doanh nghiệp siêu nhỏ

- Về tỉ lệ thu thuế đối với nhà thầu nước ngoài

- Về bù trừ thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Luật Thuế TNCN cũng sẽ được sửa đổi 8 nội dung, trong đó 3 nội dung sửa đổi nhằm tháo gỡ khó khăn cho cá nhân:

- Bổ sung quy định không thu thuế TNCN đối với thu nhập từ lợi tức cổ phần của thành viên hợp tác xã nông nghiệp, cá nhân là nông dân ký kết hợp đồng với doanh nghiệp tham gia “Cánh đồng lớn”

- Quy định miễn thuế TNCN đối với một số đối tượng đặc biệt đang thực hiện tại các nghị định, quyết định để bảo đảm tính hệ thống, thống nhất

- Bổ sung chính sách giảm thuế TNCN cho một số đối tượng là nhân lực công nghệ cao làm việc trong lĩnh vực CNTT, nông nghiệp, chế biến nông sản

Thứ trưởng cũng cho biết thêm để tái cơ cấu ngân sách nhà nước, bên cạnh việc điều chỉnh thuế, Chính phủ, Bộ Tài chính đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp khác, trong đó vó cơ cấu lại việc chi, tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả đầu tư công.

Hiện Chính phủ đang chỉ đạo xây dựng Đề án cải cách quản lý cơ chế tài chính, bộ máy của đơn vị sự nghiệp công lập. Đây sẽ là Đề án rất quan trọng để cơ cấu lại thu-chi tài chính, biên chế, tổ chức bộ máy của đơn vị sự nghiệp công lập. Đối với khu vực hành chính sự nghiệp, cũng sẽ được thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ thu-chi ngân sách nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách.

“Một trong những mục tiêu của sửa đổi các luật thuế là để cơ cấu lại thu, bảo đảm ngân sách nhà nước”, Thứ trưởng Vũ Thị Mai khẳng định.

Theo N Dương

Cùng chuyên mục
XEM