Bộ Nội vụ: Tinh giản 79 nghìn biên chế 'mới chỉ là kết quả bước đầu'

26/12/2022 20:43 PM | Xã hội

Theo ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Biên chế, Bộ Nội vụ, số lượng tinh giản biên chế với 79 nghìn người vừa qua mới chỉ là kết quả bước đầu. Tới đây sẽ tiếp tục rà soát, tiếp tục tinh giản những người chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Bộ Nội vụ: Tinh giản 79 nghìn biên chế 'mới chỉ là kết quả bước đầu' - Ảnh 1.

Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh thông tin tại buổi họp báo

Trao đổi với phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ chiều 26/12, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết: Trong năm 2022, Bộ đã thẩm định toàn bộ 26/26 dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Theo ông Minh, đến nay đã có 23 Nghị định được ban hành, còn 3 dự thảo sẽ được ban hành trong tháng này.

Cũng liên quan đến tổ chức bộ máy và biên chế, trong năm 2022, ở Bộ, ngành Trung ương đã giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương; đồng thời giảm 8 cục thuộc tổng cục và thuộc Bộ; giảm 145 vụ/ban thuộc tổng cục và thuộc Bộ. Còn ở địa phương, tiếp tục giảm 711 tổ chức phòng thuộc cơ quan chuyên môn UBND cấp tỉnh và cấp huyện.

Cùng với đó, đến năm 2022, cả nước giảm 7.469 đơn vị sự nghiệp công lập (đạt 13,5%) so với năm 2016.

Về biên chế, ông Minh cho biết, đến nay, tổng số đối tượng được giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ở các Bộ, ngành, địa phương là 79.057 người (chiếm tỷ lệ 29,96% so với số biên chế công chức, viên chức giảm giai đoạn 2016- 2021). Trong đó, các Bộ, ngành là 5.510 người và địa phương là 73.547 người.

Trả lời thêm liên quan đến vấn đề tinh giản biên chế, theo ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Biên chế, Bộ Nội vụ cho biết: Kết quả tinh giản 79 nghìn biên chế thời gian qua mới chỉ là bước đầu. Tới đây, trong quá trình hoàn thiện việc triển khai đề án vị trí việc làm, các nơi sẽ rà soát lại theo tiêu chí, tiếp tục tinh giản những người chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Dự kiến trong năm 2023, Bộ Nội vụ sẽ xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực. Đồng thời, xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, tuyển dụng nhân tài.

Bên cạnh đó, trọng tâm trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả được Bộ này đề ra là tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập các bộ, ngành, địa phương.

Cũng liên quan đến nội dung này, vừa qua, Bộ Nội vụ đã có văn bản gửi các bộ, các tỉnh, thành phố về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Thời gian qua, Bộ Nội vụ nhận được báo cáo kết quả thực hiện tinh giản biên chế của các bộ, ngành, địa phương để kiểm tra theo quy định. Qua kiểm tra kết quả thực hiện, có một số bộ, ngành, địa phương tinh giản biên chế chưa đúng đối tượng.

Vì vậy, Bộ Nội vụ yêu cầu những bộ, ngành, địa phương này phải báo cáo, giải trình và đề nghị không thực hiện tinh giản biên chế đối với các trường hợp, như: Những trường hợp chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ mà vẫn bố trí vào làm công chức, viên chức hoặc cán bộ cấp xã; công chức, viên chức có 2 năm liên tiếp bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ nhưng vẫn đề nghị giải quyết chế độ tinh giản biên chế…

Theo Luân Dũng

Từ khóa: 
Cùng chuyên mục
XEM