Tin tức, bài viết mới nhất về :

bộ máy nhà nước

“Doanh nghiệp Việt đang đi trên cầu khỉ”

“Doanh nghiệp Việt đang đi trên cầu khỉ”

8/27/2015 2:14:46 PM

Không nên phê phán doanh nghiệp, mà trong tâm là phải thay đổi thể chế và bộ máy nhà nước phải thay đổi...

Tags: doanh nghiệp Việt, bộ máy nhà nước, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu, Phó chủ tịch quốc hội, phòng thương mại

Vào công chức chỉ để “kiếm chác”, bộ máy sẽ rũ nát

Vào công chức chỉ để “kiếm chác”, bộ máy sẽ rũ nát

12/14/2013 3:30:00 PM

"Đưa vào bộ máy những người đi làm công chức chỉ để kiếm chác, bức hiếp người dân để kiếm tiền thì bộ máy sẽ rũ nát" - ông Nguyễn Văn Đua, phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, đã phát...

Tags: thị trường, tham nhũng, tham nhũng, cán bộ, gian lận, công nhân viên, bộ máy nhà nước, thi công chức nhà nước