Bộ GD vừa ra quy chế đánh giá mới: Thay vì họp phụ huynh, các bậc cha mẹ sẽ được thông báo riêng kết quả học tập của con mình

29/09/2016 09:05 AM | Xã hội

Việc đánh giá học sinh tiểu học theo 2 mức Đạt - Không đạt tiến hành 2 năm qua đã bị giáo viên và phụ huynh 'kêu ca' khá nhiều. Có bậc phụ huynh đã than thở rằng, cả lớp con chị học sinh nào cũng Đạt, các con không còn hứng thú học tập, kết quả học thấp rõ rệt...

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 22 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 30.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, vấn đề giáo viên “kêu ca” nhiều nhất khi thực hiện Thông tư 30 là việc đánh giá học sinh. Có 2 mức để đánh giá học sinh: Hoàn thành và Chưa hoàn thành. Cách đánh giá như thế nặng về định tính, không khơi dậy đươc tinh thần phấn đấu và nỗ lực của học sinh.

Thông tư 22 sẽ khắc phục bằng 3 mức đánh giá.

Cụ thể, việc đánh giá được thực hiện vào giữa và cuối học kì I, giữa học kì II và cuối năm học.

- Đối với từng môn học, hoạt động giáo dục: Giáo viên căn cứ vào quá trình đánh giá thường xuyên và chuẩn kiến thức, kĩ năng để đánh giá học sinh theo các mức: Hoàn thành tốt (thực hiện tốt các yêu cầu học tập của môn học hoặc hoạt động giáo dục); Hoàn thành (thực hiện được các yêu cầu học tập của môn học hoặc hoạt động giáo dục) và Chưa hoàn thành (chưa thực hiện được một số yêu cầu học tập của môn học hoặc hoạt động giáo dục).

- Đánh giá tổng hợp: Giáo viên chủ nhiệm căn cứ vào biểu hiện nhận thức, kĩ năng, thái độ trong quá trình đánh giá thường xuyên về sự hình thành và phát triển từng năng lực, phẩm chất của học sinh, tổng hợp theo các mức: Tốt (đáp ứng tốt yêu cầu giáo dục, biểu hiện rõ và thường xuyên); Đạt (đáp ứng được yêu cầu giáo dục, biểu hiện nhưng chưa thường xuyên); Cần cố gắng (chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu giáo dục, biểu hiện chưa rõ).

Việc đánh giá trước đây theo Thông tư 30 chỉ có 2 mức Đạt và Chưa đạt.

Vào cuối học kì I và cuối năm học, đối với các môn học: Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ, Tin học, Tiếng dân tộc có bài kiểm tra định kì. Đối với lớp 4, lớp 5, có thêm bài kiểm tra định kì môn Tiếng Việt, môn Toán vào giữa học kì I và giữa học kì II.

Bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang 10 điểm, không cho điểm 0, không cho điểm thập phân và được trả lại cho học sinh.

Điểm của bài kiểm tra định kì không dùng để so sánh học sinh này với học sinh khác. Nếu kết quả bài kiểm tra cuối học kì I và cuối năm học bất thường so với đánh giá thường xuyên, giáo viên đề xuất với nhà trường có thể cho học sinh làm bài kiểm tra khác để đánh giá đúng kết quả học tập.

Học sinh được xác nhận hoàn thành chương trình lớp học phải đạt các điều kiện: Đánh giá định kì về học tập cuối năm học của từng môn học và hoạt động giáo dục: Hoàn thành tốt hoặc Hoàn thành; Đánh giá định kì về từng năng lực và phẩm chất cuối năm học: Tốt hoặc Đạt, Bài kiểm tra định kì cuối năm học của các môn học đạt điểm 5 trở lên;

Về Khen thưởng được điều chỉnh là hiệu trưởng tặng giấy khen cho học sinh. Khen thưởng cuối năm học đối với Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện: kết quả đánh giá các môn học đạt Hoàn thành tốt, các năng lực, phẩm chất đạt Tốt; bài kiểm tra định kì cuối năm học các môn học đạt 9 điểm trở lên.

Học sinh có thành tích vượt trội hay tiến bộ vượt bậc về ít nhất một môn học hoặc ít nhất một năng lực, phẩm chất được giáo viên giới thiệu và tập thể lớp công nhận.

Giáo viên chủ nhiệm thông báo riêng cho cha mẹ học sinh về kết quả đánh giá quá trình học tập, rèn luyện của mỗi học sinh

Thông tư điều chỉnh này cũng nêu rõ trách nhiệm của hiệu trưởng: “Tôn trọng quyền tự chủ của giáo viên trong việc thực hiện quy định đánh giá học sinh”.

Thông tư 22 có hiệu lực từ ngày 6/11/2016, thay thế Thông tư 30. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đây là thời điểm giữa học kỳ I của năm học nên việc đánh giá sẽ bắt nhịp ngay để không tạo ra bất kỳ sự xáo trộn nào cho học sinh và giáo viên.

Việc đánh giá học sinh tiểu học theo 2 mức Đạt - Không đạt theo Thông tư 30 áp dụng trong 2 năm qua đã bị giáo viên và phụ huynh 'kêu ca' khá nhiều. Có bậc phụ huynh đã than thở rằng, cả lớp con chị học sinh nào cũng Đạt, các con không còn hứng thú học tập, kết quả học thấp rõ rệt...

Bảo Bảo

Cùng chuyên mục
XEM