Bình quân 1 đồng thu nhập của lao động ở TP. HCM, Hà Nội tương ứng 17-18 đồng doanh thu, nhưng ở tỉnh này tương ứng những hơn 45 đồng

28/11/2022 19:33 PM | Kinh doanh

Tuy nhiên, thu nhập bình quân một lao động ở tỉnh này tương đối thấp so với cả nước, chỉ đứng thứ 48/63 tỉnh thành.

Theo Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2022, năm 2020, hiệu suất sử dụng lao động của toàn bộ doanh nghiệp đạt 16,5 lần, tăng 1,04 lần so với năm 2019.

Hiệu suất sử dụng lao động là chỉ số phản ánh hiệu quả của việc sử dụng lao động của doanh nghiệp xét trên giác độ tạo ra doanh thu của người lao động.

Hiệu suất sử dụng lao động (lần) = Doanh thu thuần bình quân một lao động/Thu nhập bình quân một lao động

Theo khu vực kinh tế: Năm 2020, khu vực dịch vụ có hiệu suất sử dụng lao động đạt cao nhất với 20,9 lần, vượt trội so với mức 13,8 lần của khu vực công nghiệp và xây dựng và mức 10,1 lần của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản. Đây cũng là khu vực có mức tăng hiệu suất lao động so với năm 2019 cao nhất trong 3 khu vực (khu vực dịch vụ tăng 1,08 lần, khu vực công nghiệp và xây dựng và khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cùng tăng 1,02 lần).

Theo loại hình doanh nghiệp: Năm 2020, doanh nghiệp trong nước có hiệu suất sử dụng lao động cao hơn doanh nghiệp FDI. Cụ thể, doanh nghiệp ngoài nhà nước có hiệu suất sử dụng lao động cao nhất đạt 18,9 lần, tiếp đến là doanh nghiệp nhà nước 18,5 lần và thấp nhất là doanh nghiệp FDI với 12,9 lần.

Theo quy mô doanh nghiệp: Năm 2020, doanh nghiệp quy mô vừa có hiệu suất sử dụng lao động cao nhất với 17,3 lần, tiếp đến là doanh nghiệp có quy mô lớn 16,9 lần; doanh nghiệp quy mô nhỏ 16,4 lần; thấp nhất là doanh nghiệp siêu nhỏ 9,5 lần.

Một số địa phương tập trung nhiều doanh nghiệp của cả nước có hiệu suất sử dụng lao động năm 2020: Thành phố Hồ Chí Minh 16,8 lần; Hà Nội 18,2 lần; Bình Dương 11,4 lần; Đồng Nai 12,3 lần; Hải Phòng 18,8 lần; Bắc Ninh 25,6 lần; Đà Nẵng 11,3 lần; Bà Rịa - Vũng Tàu 17,0 lần.

Địa phương có hiệu suất sử dụng lao động năm 2020 cao nhất là Đắk Nông, ở mức 45,4 lần. Có nghĩa là trung bình 1 đồng thu nhập của lao động tại doanh nghiệp ở Đắk Nông có thể tương ứng với 45,4 đồng doanh thu. Đứng thứ hai về hiệu suất sử dụng lao động là Thái Nguyên, ở mức Thái Nguyên 43,4 lần.

Tuy nhiên, thu nhập bình quân một lao động ở Đắk Nông chỉ ở mức 6,303 triệu đồng/người/tháng, đứng thứ 48/63 tỉnh thành. Trong khi thu nhập bình quân một lao động ở Thái Nguyên là 9,308 triệu đồng/người/tháng, đứng thứ 8/63 tỉnh thành.

Theo Thái Quỳnh

Cùng chuyên mục
XEM