Tin tức, bài viết mới nhất về :

bang diem

Tại sao học giỏi vẫn cứ nghèo?

Tại sao học giỏi vẫn cứ nghèo?

12/6/2013 9:48:31 AM

Tại sao học giỏi vẫn cứ nghèo? Tại học giỏi hay tại chính sách giáo dục và đào tạo hiện nay (giỏi lý thuyết, yếu thực hành)?

Tags: giao duc, toan, khoa hoc, bang diem, hoc sinh cap 2, ngheo doi, GDP dau nguoi, hoc gioi