Tin tức, bài viết mới nhất về :

bán nguyên giá

Bán hàng không lấy lãi suốt 1 năm – nghệ thuật thuyết phục mọi đối tác của ông chủ người Nhật

Bán hàng không lấy lãi suốt 1 năm – nghệ thuật thuyết phục mọi đối tác của ông chủ người Nhật

7/23/2016 10:52:28 AM

Ông chủ Shimamura Yoshio người Nhật đã chấp nhận bán không lợi nhuận trong suốt hơn 1 năm để rồi sau đó từ năm thứ 2 công ty của ông đã đạt lợi nhuận tới hàng triệu yên mỗi ngày.

Tags: nhân viên bán hàng, ông chủ người Nhật, người nhật, người bán hàng, bán nguyên giá