Tin tức, bài viết mới nhất về :

ẩn số

Vì sao chúng ta dùng 'X' làm ẩn số trong Toán học?

Vì sao chúng ta dùng 'X' làm ẩn số trong Toán học?

11/14/2014 11:58:34 AM

Từ hàng trăm năm nay, x đã trở thành biểu tượng nổi tiếng của các ẩn số trong phương trình toán học. Ai là người đầu tiên dùng chữ x?

Tags: ẩn số, toán học, nền văn minh, công trình óoán học, nhà toán học