ABBANK lãi trước thuế 1.686 tỷ đồng năm 2022, tài sản hơn 130 nghìn tỷ đồng

20/01/2023 21:35 PM | Kinh doanh

Theo báo cáo Kết quả Kinh doanh cuối năm 2022, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đạt lợi nhuận trước thuế 1.686 tỷ đồng.

ABBANK lãi trước thuế 1.686 tỷ đồng năm 2022, tài sản hơn 130 nghìn tỷ đồng - Ảnh 1.

Tính đến hết ngày 31/12/2022, tổng tài sản của ABBANK đạt 130.080 tỷ đồng , tăng 8% so với cuối năm 2021; Ở mảng kinh doanh trọng yếu, ABBANK vẫn duy trì mức độ tăng trưởng ổn định: Dư nợ tín dụng ghi nhận con số 88.529 tỷ đồng, tương đương tăng 12,6% so với cùng kỳ; Huy động từ khách hàng đạt 91.837 tỷ đồng, tăng 15,9% với năm 2021. Từ đó, đảm bảo cho ABBANK có khả năng thanh khoản ổn định, thu nhập thuần từ lãi đạt 3.707 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2021. Số dư CASA cũng tăng 6% so với cùng kỳ, đạt 12.614 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng lạm phát, nhiều khoản chi phí phát sinh tăng so với 2021 và kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, năm qua hoạt động kinh doanh trái phiếu Chính phủ gặp khó khăn do mặt bằng lãi suất tăng, tỷ giá ngoại tệ biến động gây ảnh hưởng bất lợi, đến cuối năm ABBANK thực hiện kết chuyển số dư tài khoản kinh doanh ngoại tệ bảo đảm tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng như điều chỉnh danh mục đầu tư đã tác động đến lợi nhuận cả năm. Năm 2022, ABBANK đạt 1.686 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, chưa đạt kế hoạch đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Việc kiểm soát nợ xấu trong năm 2022 cũng là một thử thách lớn trước thực trạng khó khăn chung của nền kinh tế và hoạt động của các doanh nghiệp. ABBANK đã duy trì tỉ lệ nợ xấu trên tổng dự nợ dưới mức 3% theo đúng quy định của NHNN và trích lập dự phòng cho các khoản vay. Chỉ số an toàn vốn (CAR) cũng vẫn được đảm bảo ở mức 11,6%, cao hơn so khuyến cáo của NHNN. Năm 2022, ABBANK cũng đã hoàn thành việc tất toán mua lại toàn bộ số trái phiếu VAMC.

Năm 2022 ABBANK từng bước áp dụng thành công Basel 3, tăng cường năng lực vận hành của hệ thống nội tại và quản trị rủi ro hiệu quả như: Tối ưu quản trị rủi ro thanh khoản và các rủi ro tích hợp; Bổ sung tuyến phòng thủ 1,5 nhằm tăng cường việc quản lý, giám sát rủi ro tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch; Đưa vào áp dụng hệ thống cảnh báo sớm các khoản vay KHCN (EWS); Áp dụng giải pháp chấm điểm tín dụng với kho dữ liệu khách hàng, dữ liệu mở, dữ liệu bên thứ ba và mô hình chấm điểm đáng tin cậy để hỗ trợ, tạo thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn vay.

Sắp tới, ABBANK cũng sẽ thực hiện chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu theo văn bản đã được NHNN chấp thuận, nâng vốn điều lệ lên 10.400 tỷ đồng.

Hà My

Từ khóa:  ABBank
Cùng chuyên mục
XEM