92,3% kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác điều hành của Chính phủ

23/10/2017 11:34 AM | Xã hội

Có 2.284 kiến nghị của cử tri đối với công tác điều hành của Chính phủ (chiếm 92,3%). 100% kiến nghị đã được tiếp nhận, nghiên cứu, giải quyết và có văn bản trả lời.

Ban Dân nguyện đã gửi Báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ hợp thứ 3, Quốc hội khóa XIV lên Ủy ban thường vụ Quốc hội vào ngày 09/10/2017. Theo đó, thông qua 1.570 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 của Quốc hội, 63 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận 2.868 kiến nghị cử tri.

Sau khi tổng hợp, phân loại các kiến nghị trùng nội dung, các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, có 2.458 kiến nghị đã được chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trong đó, 139 kiến nghị đối với hoạt động của Quốc hội (chiếm 6,2%), 2.284 kiến nghị đối với công tác điều hành của Chính phủ (chiếm 92,3%), 17 kiến nghị đối với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (chiếm 0,8%).

Đối với hoạt động của Quốc hội, kiến nghị của cử tri tập trung vào một số vấn đề như mong muốn Quốc hội tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng pháp luật và tổ chức các hoạt động giám sát, chất vấn để nâng cao chất lượng và đặc biệt là hiệu quả, hiệu lực của các hoạt động này trong đời sống kinh tế - xã hội. Cử tri của 19 tỉnh, thành phố góp ý đối với 9 dự án luật. Cử tri kiến nghị Quốc hội cần tiếp tục tập trung giám sát, chất vấn về các lĩnh vực mang tính thời sự mà cử tri và Nhân dân cả nước quan tâm như phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng cơ bản; cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước (cổ phần hóa hãng phim truyện Việt Nam,…);...

Đối với công tác điều hành của Chính phủ, kiến nghị của cử tri tập trung vào 09 nhóm vấn đề, gồm: nông nghiệp, nông thôn; giải quyết việc làm và an sinh xã hội; văn hóa, giáo dục, y tế; kế hoạch, tài chính; sản xuất, kinh doanh, quản lý thị trường; giao thông vận tải, xây dựng; tài nguyên và môi trường; tinh giản biên chế, cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành, quản lý; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Cử tri đề nghị Chính phủ xem xét làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư 12 dự án gây thua lỗ, được phát hiện trong thời gian qua, công khai kết quả xử lý để cử tri giám sát; có giải pháp hữu hiệu để chấn chỉnh tình trạng bội chi ngân sách, nợ công tăng, tình trạng lãng phí, thất thoát trong đầu tư,...

Đối với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, nội dung cử tri kiến nghị liên quan đến việc tăng cường công tác chỉ đạo giải quyết đơn, thư yêu cầu giám đốc thẩm, tái thẩm; quan tâm đến công tác chống tiêu cực trong ngành tư pháp; khắc phục tình trạng oan, sai; đề nghị xem xét, giải quyết dứt điểm một số vụ việc cụ thể, kéo dài,…

Các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã giải quyết 63/139 kiến nghị của cử tri về xây dựng pháp luật, 52/139 kiến nghị về hoạt động giám sát, 24/139 về các hoạt động khác.

Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đã tiếp nhận, nghiên cứu, giải quyết và có văn bản trả lời 2.284/2.284 kiến nghị của cử tri (đạt 100%). Trong đó, có 1.695 kiến nghị (chiếm 74,2%) đã được trả lời giải trình, cung cấp thông tin với cử tri; 282 kiến nghị (chiếm 12,4%) đã được nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết xong; 307 kiến nghị (chiếm 13,4%) đang nghiên cứu đã có văn bản trả lời cử tri và sẽ giải quyết trong thời gian tới.

Toàn ngành Thanh tra đã triển khai 3.847 cuộc thanh tra hành chính và 136.096 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đã phát hiện vi phạm với số tiền 29.510 tỷ đồng, 4.978 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 19.521 tỷ đồng và 4.676 ha đất (đã thu hồi 5.536 tỷ đồng); xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý 9.988 tỷ đồng, 302 ha đất; đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật hành chính đối với 724 tập thể, 22 cá nhân; ban hành 82.074 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân với số tiền 2.469 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 49 vụ, 113 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực,...

Theo DQ

Cùng chuyên mục
XEM