6 nhân vật nổi tiếng đột nhiên biến mất thời Tam Quốc: 1 mỹ nữ, 2 mưu sĩ, 3 đại tướng

19/04/2020 22:27 PM | Sống

Giai đoạn đầu của “Tam Quốc diễn nghĩa” oanh liệt hào hùng, nhưng giai đoạn sau lại mười phần bi thương, không ít anh hùng hào kiệt vì chiến tranh mà hi sinh tính mạng. Có người chết một cách thanh thản, có người không can tâm tình nguyện ra đi, còn có người lại biến mất một cách đầy bí ẩn. Tính toán qua một chút, trong Tam Quốc có 6 nhân vật bỗng nhiên biến mất, trong đó có một mỹ nữ, hai mưu sĩ và ba đại tướng. Họ là những ai?

Điêu Thuyền

Điêu Thuyền chính là vị mỹ nữ đã mất tích trong Tam Quốc. Điêu Thuyền là đệ nhất mỹ nhân thời đại này, cuộc đời của nàng vô cùng bi thương. Điêu Thuyền là quân cờ mà Vương Doãn dùng để ly gián Lã Bố và Đổng Trác. Sau khi Đổng Trác bị Lã Bố giết, Điêu Thuyền một lòng một dạ đi theo Lã Bố. Nhưng Lã Bố cũng chẳng phải cái bến đỗ vững chắc và yên bình cho Điêu Thuyền, Lã Bố vì tính cách của mình mà "hút" không biết bao nhiêu kẻ địch, Điêu Thuyền cũng phải chịu đựng cuộc đời phiêu bạt chịu khổ với Lã Bố. Sau khi Lã Bố bại tại trận Hạ Bì, Điêu Thuyền cũng biến mất một cách bí ẩn, không ai biết nàng đã đi đâu.

6 nhân vật nổi tiếng đột nhiên biến mất thời Tam Quốc: 1 mỹ nữ, 2 mưu sĩ, 3 đại tướng - Ảnh 1.

Chân dung Điêu Thuyền

Từ Thứ

Từ Thứ và Tưởng Can chính là hai mưu sĩ đã biến mất bí ẩn. Từ Thứ ban đầu là quân sư của Lưu Bị, ông đã giúp Lưu Bị đánh bại Tào Tháo vài lần. Tào Tháo thấy Từ Thứ có tài, liền nghĩ kế để Từ Thứ rời Lưu Bị sang với mình. Từ Thứ không quên ơn nghĩa của Lưu Bị trước kia, trước khi đi đã giới thiệu Gia Cát Lượng cho Lưu Bị. Hơn nữa, Từ Thứ sau khi đầu quân cho Tào Tháo, cũng không cho ra ý tưởng hữu dụng nào được cho quân Tào. Sau trận Xích Bích, Từ Thứ biến mất không còn tung tích, không ai biết ông đi đâu. Có người nó Từ Thứ đã chết trận, nhưng không ai tìm thấy thi thể của ông, có người nói Từ Thứ đã chạy trốn, nhưng suy cho cùng thì kể từ đó về sau, cũng không còn ai trông thấy bóng dáng của vị mưu sĩ này.

6 nhân vật nổi tiếng đột nhiên biến mất thời Tam Quốc: 1 mỹ nữ, 2 mưu sĩ, 3 đại tướng - Ảnh 2.

Nhân vật Từ Thứ trên màn ảnh nhỏ

Tưởng Can

Danh tiếng của Tưởng Can trong Tam Quốc không lẫy lừng như Chu Du, nhưng Tưởng Can lại là một người vô cùng có tài. Tào Tháo từng phái Tưởng Can đi khuyên Chu Du rời Tôn Quyền, nhưng không ngờ rằng Tưởng Can lại bị Chu Du khuyên ngược lại. Trong trận Xích Bích, sự thất bại của Tào Tháo có "đóng góp" không nhỏ của Tưởng Can. Và sau trận Xích Bích, cũng không ai còn trông thấy vị mưu sĩ này nữa.

6 nhân vật nổi tiếng đột nhiên biến mất thời Tam Quốc: 1 mỹ nữ, 2 mưu sĩ, 3 đại tướng - Ảnh 3.

Nhân vật Tưởng Can trên màn ảnh nhỏ

Nhạc Tiến

Là một trong "Ngũ tử lương tướng" của Tào Tháo, nhưng kết cục của Nhạc Tiến lại là một điều bí ẩn. Nhạc Tiến dưới trướng Tào Tháo đã lập được rất nhiều công trạng, hầu như các trận đánh lớn nhỏ của Tào Tháo đều có bóng dáng của Nhạc Tiến. Nhạc Tiến còn từng đánh lui được Quan Vũ ở Thanh Nê quan. Nhạc Tiến cả đời lập được vô số chiến công, còn là một cung thủ vô cùng lợi hại, nhưng lại biến mất sau trận Nhu Tu, kể từ đó không ai còn thấy bóng dáng ông.

6 nhân vật nổi tiếng đột nhiên biến mất thời Tam Quốc: 1 mỹ nữ, 2 mưu sĩ, 3 đại tướng - Ảnh 4.

Nhân vật Nhạc Tiến trên màn ảnh nhỏ

Hứa Chử

Hứa Chử trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung được mô tả là một viên mãnh tướng và là một trung thần tận tụy bảo vệ Tào Tháo trong các cuộc chiến như trận Xích Bích (cưỡi ngựa chưa kịp đóng yên ra đánh nhau với Trương Phi ), Trận Đồng Quan (vừa chèo thuyền qua sông trốn chạy quân Tây Lương vừa che đỡ cho Tào Tháo) và giết mưu sĩ Hứa Du đã xúc phạm Tào Tháo. Ông luôn hăng hái xung trận đánh địch và được Tào Tháo rất tin cậy.

6 nhân vật nổi tiếng đột nhiên biến mất thời Tam Quốc: 1 mỹ nữ, 2 mưu sĩ, 3 đại tướng - Ảnh 5.

Nhân vật Hứa Chử trên màn ảnh nhỏ

Tuy nhiên cuộc đời của nhân vật này cũng khá "drama", Hứa Chử chân trước đánh bại Quan Vũ, chân sau đã thất bại dưới đòn phục kích của Quan Vũ. Hứa Chử trong trận này đã bị trọng thương, may mắn được thủ hạ cứu. Nhưng cũng chính từ sau trận đánh này, chiến trường không còn xuất hiện bóng dáng của Hứa Chử nữa.

Mã Đại

6 nhân vật nổi tiếng đột nhiên biến mất thời Tam Quốc: 1 mỹ nữ, 2 mưu sĩ, 3 đại tướng - Ảnh 6.

Nhân vật Mã Đại trên màn ảnh nhỏ

Vị tướng cuối cùng biến mất bí ẩn là Mã Đại. Mã Đại là họ hàng của Mã Siêu, cũng giống như Mã Siêu, Mã Đại không đầu quân cho Tào Tháo, mà lựa chọn về phe của Lưu Bị. Mã Đại tuy võ nghệ không quá cao cường, nhưng khả năng chỉ huy trên chiến trường lại rất giỏi. Mã Đại sau khi giết chết Ngụy Diên, cũng không còn xuất hiện trước mặt mọi người nữa.

A Độ

Cùng chuyên mục
XEM