Tin tức, bài viết mới nhất về :

Trung tâm Kỹ thuật

Tiếp tục dừng lưu thông thêm 2 lô C2, Rồng đỏ

Tiếp tục dừng lưu thông thêm 2 lô C2, Rồng đỏ

5/24/2016 10:31:00 AM

Công ty URC tiếp tục dừng lưu thông thêm 2 lô C2, Rồng đỏ có hàm lượng chì vượt mức công bố

Tags: thanh tra Bộ Y tế, viện kiểm nghiệm, an toàn vệ sinh thực phẩm, nước tăng lực, nhà phân phối, vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Kỹ thuật