Tin tức, bài viết mới nhất về :

Chỉ số phát triển con người

Tỷ phú đô la và dấu hỏi của nền kinh tế

Tỷ phú đô la và dấu hỏi của nền kinh tế

8/10/2018 2:15:47 PM

Việt Nam có 4 tỷ phú đô la hay nhiều hơn còn phụ thuộc vào sự phát triển chậm rãi hay nhanh chóng của khu vực kinh tế tư nhân.

Tags: tỷ phú đô la, thu nhập bình quân đầu người, Chỉ số phát triển con người, số lượng tỷ phú, chủ doanh nghiệp, thương hiệu quốc gia, doanh nghiệp công nghệ, tổng sản phẩm quốc nội

Thế giới đang cân nhắc bỏ GDP để dùng chỉ số hoàn hảo này đo mức độ tăng trưởng và phát triển của một quốc gia

Thế giới đang cân nhắc bỏ GDP để dùng chỉ số hoàn hảo này đo mức độ tăng trưởng và phát triển của một quốc gia

1/19/2017 8:26:00 AM

Mục đích của chỉ số IDI là chuyển sự tập trung từ sự giàu có đơn thuần sang hướng đạt được một loạt các mục tiêu khác, tạo ra sự phát triển toàn diện hơn.

Tags: diễn đàn kinh tế thế giới, thu nhập bình quân, kinh tế thế giới, sử dụng lao động, Chỉ số phát triển con người, tăng trưởng kinh tế

Một câu hỏi sau 30 năm đổi mới đầy kỳ tích

Một câu hỏi sau 30 năm đổi mới đầy kỳ tích

2/6/2016 10:22:09 PM

Trong 3 thập kỷ của thời kỳ Đổi mới, những chỉ tiêu cơ bản như tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, tăng chỉ số phát triển con người và thay đổi an sinh xã hội của Việt Nam đều nằm trong nhóm...

Tags: Thời kỳ đổi mới, tăng trưởng kinh tế, Chỉ số phát triển con người, tăng trưởng GDP, GDP bình quân, tuổi thọ trung bình