Tin tức, bài viết mới nhất về :

bién chứng y khoa

Đọc những điều này, bệnh nhân có thấy thương y bác sĩ Việt Nam?

Đọc những điều này, bệnh nhân có thấy thương y bác sĩ Việt Nam?

3/20/2017 9:34:00 PM

Y khoa sinh ra là để cứu người, chứ không phải hại người. Nhưng ngay cả thần y (nếu có) cũng không thể luôn hoàn toàn đúng hoặc lường hết được biến chứng trong mọi trường hợp.

Tags: bác sĩ, bệnh nhân, sức khoẻ, y tế, sống, bién chứng y khoa