Vốn điều lệ của MB chuẩn bị vượt Vietcombank, Agribank, Techcombank

30/06/2021 15:57 PM | Kinh doanh

Với việc chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 35%, MB sẽ tạm vượt Vietcombank, Agribank, Techcombank về vốn điều lệ trong thời gian tới.

Ngày 13/7 tới đây, MB sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 35%. Hồi cuối tháng 5, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản chấp thuận cho MB thực hiện kế hoạch này để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, vốn điều lệ của MB sẽ tăng thêm 9.795 tỷ đồng lên hơn 38.600 tỷ đồng. Với mức này, MB sẽ chính thức vượt lên trước Vietcombank, Agribank, Techcombank.

Hiện vốn điều lệ của Vietcombank ở mức 37.089 tỷ đồng. Tại ĐHĐCĐ thường niên, ngân hàng cũng có phương án tăng vốn điều lệ lên trên 50.000 tỷ đồng. Trong đó, ngân hàng sẽ tăng thêm 10.000 tỷ từ nguồn lợi nhuận để lại của năm 2019 để chia cổ tức tỷ lệ 8%, nâng tổng vốn điều lệ lên hơn 47.325 tỷ đồng. Sau đó, Vietcombank sẽ phát hành riêng lẻ quy mô 6,5% vốn điều lệ để tăng vốn lên hơn 50.400 tỷ.

Tuy nhiên, đến nay Vietcombank chưa thông báo về việc triển khai kế hoạch tăng vốn này.

Về Agribank, cuối năm 2020, vốn điều lệ của ngân hàng ở mức 30.915 tỷ đồng. Đầu năm 2021, ngân hàng được cấp thêm 3.500 tỷ đồng từ ngân sách lên hơn 34.000 tỷ đồng. Với việc 100% thuộc sở hữu của Nhà nước, Agribank hiện nay chỉ có thể tăng vốn từ nguồn ngân sách.

Bởi vậy, nhiều khả năng MB sẽ tạm vượt Vietcombank và Agribank về vốn điều lệ trong thời gian tới. Ngoài ra, MB cũng sẽ vượt Techcombank (hiện có vốn điều lệ hơn 35.000 tỷ và không có kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ trong năm nay).

Bên cạnh MB, VietinBank cũng đang tiến hành những bước cuối cùng để tăng vốn điều lệ. Ngày 8/7 tới đây, ngân hàng sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ chia là hơn 29%. Theo đó, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ hơn 37.200 tỷ lên hơn 48.000 tỷ đồng. Theo đó, VietinBank sẽ vượt BIDV (hiện có vốn điều lệ 40.220 tỷ) để trở thành ngân hàng có vốn điều lệ cao nhất hệ thống.

Về BIDV, ngân hàng cũng có kế hoạch tăng vốn trong năm nay nhưng đến nay chưa thông báo về việc triển khai. Theo phương án được ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4 thông qua, ngân hàng muốn tăng vốn điều lệ thêm 8.304 tỷ đồng lên 48.524 tỷ (tức tăng 20,6%). Phương án tăng vốn gồm phát hành 207,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 (tỷ lệ 5,2%), phát hành 281,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 (tỷ lệ 7%). Ngoài ra, BIDV dự kiến phát hành thêm 341,5 triệu cổ phần mới bằng hình thức chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ.

Thu Thủy

Từ khóa:  MB , ngân hàng
Cùng chuyên mục
XEM