Vinhomes báo lãi năm 2021 vượt qua cả Hòa Phát, Vietcombank, VPBank

28/01/2022 17:48 PM | Kinh doanh

Vinhomes trở thành quán quân lợi nhuận các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán.

Công ty Cổ phần Vinhomes vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2021 với tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 23.413 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 14.126 tỷ đồng, tương đương quý 4 năm 2020 trong khi lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty mẹ đạt 11.932 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước và lập đỉnh cao mới về lợi nhuận.

Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) trong Quý 4 năm 2021 đạt 2.747 đồng.

Vinhomes báo lãi hơn 39.000 tỷ đồng năm 2021, vượt qua cả Hòa Phát, Vietcombank, VPBank - Ảnh 1.
Vinhomes báo lãi hơn 39.000 tỷ đồng năm 2021, vượt qua cả Hòa Phát, Vietcombank, VPBank - Ảnh 2.

Cho năm 2021, tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 85.094 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2020. Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 48.469 tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty mẹ đạt 39.017 tỷ đồng, tăng tương ứng 33% và 43% so với năm 2020.

Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) trong năm 2021 đạt 9.060 đồng.

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản Vinhomes đạt 230.417 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 131.699 tỷ đồng, tăng 7% và 47% so với thời điểm 31/12/2020.

Vinhomes báo lãi hơn 39.000 tỷ đồng năm 2021, vượt qua cả Hòa Phát, Vietcombank, VPBank - Ảnh 3.
Vinhomes báo lãi hơn 39.000 tỷ đồng năm 2021, vượt qua cả Hòa Phát, Vietcombank, VPBank - Ảnh 4.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM