Vingroup tách hệ thống VinPro ra khỏi VinCommerce

26/03/2018 11:25 AM | Kinh doanh

VinPro đã trở thành công ty riêng với vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó, Vingoup nắm 42,63% vốn.

Tập đoàn Vingroup vừa công bố thông tin về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần kinh doanh và thương mại dịch vụ VinPro.

Công ty này được thành lập trên cơ sở tách ra từ CTCP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp VinCommerce, một công ty con của Tập đoàn Vingroup.

Công ty VinPro mới thành lập có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó Vingroup nắm 21,3 triệu cổ phần, tương ứng 42,63% vốn điều lệ.

Toàn bộ số cổ phần nói trên được chuyển sang từ VinCommerce do tách công ty. Sau khi hoàn thành việc tách, Vingroup vẫn sở hữu 42,63% vốn điều lệ của VinCommerce.

Trước đây, hệ thống Công nghệ - Điện máy VinPro gồm 2 mô hình kinh doanh VinPro và VinPro+. Trong đó, VinPro là các Trung tâm Công nghệ - Điện máy, tọa lạc tại tất cả các trung tâm thương mại thuộc hệ thống Vincom, diện tích khoảng 3.000m2/cửa hàng còn VinPro+ là chuỗi cửa hàng công nghệ tập trung tại các tỉnh, thành phố lớn, diện tích khoảng 200-500m2/cửa hàng.

Tuy nhiên, từ tháng 9/2016, VinCommerce đã quyết định dừng hoạt động chuỗi bán lẻ VinPro+, chỉ còn các trung tâm VinPro vẫn được duy trì và phát triển. Hiện nay, VinPro đã có 42 trung tâm trên cả nước.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM