Tin tức, bài viết mới nhất về :

VInatex IPO

Tổng giám đốc Vinatex: "Giá của Vinatex là ẩn số"

Tổng giám đốc Vinatex: "Giá của Vinatex là ẩn số"

10/25/2013 9:03:00 PM

Vinatex đã hoàn thành những bước cuối cùng để tiến hành IPO

Tags: vinatex, Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, VInatex IPO