Việt Nam cần bao nhiêu năm nữa để GDP đứng thứ hai Đông Nam Á, vượt 1.000 tỷ USD?

01/03/2023 13:53 PM | Kinh doanh

Dựa trên kết quả tình hình kinh tế trong năm 2022, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh (CEBR) đã đưa ra dự báo quy mô GDP Việt Nam trong nhiều năm tới.

Việt Nam cần bao nhiêu năm nữa để GDP đứng thứ hai Đông Nam Á, vượt 1.000 tỷ USD? - Ảnh 1.

Theo Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2022 của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2022 tăng 8,02% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022 do nền kinh tế khôi phục trở lại. Các hoạt động sản xuất kinh doanh dần lấy lại đà tăng trưởng, chính sách phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ đã phát huy hiệu quả.

Trong mức tăng của tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,36%, đóng góp 5,11%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,78%, đóng góp 38,24%; khu vực dịch vụ tăng 9,99%, đóng góp 56,65% vào tăng trưởng chung của cả nước.

Theo đó, quy mô GDP Việt Nam năm 2022 đạt khoảng 9.513 nghìn tỷ đồng (409 tỷ USD). Trong đó, ngành có đóng góp lớn nhất vào quy mô GDP cả nước là công nghiệp chế biến, chế tạo; đạt 2.355 nghìn tỷ đồng trong năm 2022.

Cùng với đó, theo báo cáo mới nhất World Economic League Table 2022 của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh (CEBR), năm 2022, quy mô GDP Việt Nam đạt khoảng 400 tỷ USD, tương tự như con số mà TCTK đưa ra. Với quy mô GDP đạt 400 tỷ USD. Việt Nam xếp thứ 4 trong khối ASEAN năm 2022.

Theo CEBR, quy mô GDP của Indonesia dẫn đầu trong khu vực ASEAN, đạt khoảng 1.278 tỷ USD vào năm 2022. Xếp sau Indonesia là Thái Lan với quy mô GDP đạt khoảng 491 tỷ USD, đứng thứ 2 trong khu vực ASEAN năm 2022.

Cùng với đó, Singapore, Philippines, Malaysia, Myanmar, Campuchia, Brunei và Lào có quy mô GDP đạt lần lượt là 421 tỷ USD, 397 tỷ USD, 382 tỷ USD, 61 tỷ USD, 29 tỷ USD, 18 tỷ USD và 15 tỷ USD vào năm 2022.

Năm 2023, CEBR dự báo quy mô GDP Indonesia đạt khoảng 1.326 tỷ USD, xếp thứ nhất trong khối ASEAN. Xếp sau Indonesia là Thái Lan với dự báo quy mô GDP đạt khoảng 498 tỷ USD, đứng thứ 2 trong khu vực ASEAN năm 2022.

Singapore được dự báo xếp thứ 3 trong khối ASEAN với quy mô GDP đạt khoảng 437 tỷ USD. Việt Nam được dự báo xếp thứ 4 trong khối ASEAN với quy mô GDP đạt khoảng 422 tỷ USD. Phlippines được dự báo quy mô GDP đạt khoảng 404 tỷ USD, xếp thứ 5 trong khối ASEAN. Malaysia được dự báo quy mô GDP đạt khoảng 390 tỷ USD, xếp thứ 6 trong khối ASEAN.

Cùng với đó, Myanmar, Campuchia, Brunei và Lào có dự báo quy mô GDP đạt lần lượt là 66 tỷ USD, 32 tỷ USD, 18 tỷ USD và 14 tỷ USD vào năm 2023.

Đến năm 2037, quy mô GDP của Việt Nam vượt mốc 1.000 tỷ USD theo dự báo của CEBR. Cụ thể, GDP Việt Nam đạt khoảng 1.283 tỷ USD, xếp thứ 3 trong khối ASEAN. Như vậy, để GDP vượt 1.000 tỷ USD, gấp 3 lần hiện tại, Việt Nam cần 15 năm nữa.

Cùng với đó, quy mô GDP Indonesia được dự báo vẫn dần đầu khối ASEAN, đạt khoảng 3.585 tỷ USD năm 2037. Thái Lan xếp ở vị trí thứ 2 trong khối ASEAN với quy mô GDP được dự báo đạt khoảng 1.294 tỷ USD vào năm 2037.

Philippines xếp thứ 4 khối ASEAN với quy mô GDP được dự báo đạt khoảng 1.233 tỷ USD vào năm 2037. Malaysia có quy mô GDP được dự báo đạt khoảng 967 tỷ USD, xếp thứ 5 khối ASEAN vào năm 2037. Singapore có quy mô GDP được dự báo đạt khoảng 869 tỷ USD, xếp thứ 6 khối ASEAN vào năm 2037.

Các quốc gia còn lại như Myanmar, Campuchia, Lào và Brunei có dự báo quy mô GDP đạt lần lượt là 144 tỷ USD, 104 tỷ USD, 55 tỷ USD và 34 tỷ USD vào năm 2037.

Theo dự báo của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh, giai đoạn 2022 - 2037, quy mô GDP Việt Nam được báo tăng gấp 3,2 lần. Các quốc gia khác có mức tăng chậm hơn: Philippines tăng gấp 3,1 lần; Indonesia tăng gấp 2,8 lần; Thái Lan tăng gấp 2,63 lần; Malaysia tăng gấp 2,53 lần; Myanmar tăng gấp 2,36 lần; Singapore tăng gấp 2,06 lần và Brunei tăng gấp 1,9 lần trong giai đoạn 2022 – 2037.

Theo Minh Tiến

Cùng chuyên mục
XEM