Tin tức, bài viết mới nhất về :

vị trí người dùng

Bạn đi những đâu, Google đều 'nắm rõ trong lòng bàn tay'

Bạn đi những đâu, Google đều 'nắm rõ trong lòng bàn tay'

8/21/2014 3:00:21 PM

Nếu bạn có một tài khoản Gmail hoặc sử dụng các ứng dụng của Google, thì đây là cơ sở để Google có thể lưu lại những dữ liệu về vị trí của bạn, trong hệ thống của họ.

Tags: toàn cầu, Google, hệ thống, thế giới, dữ liệu, Định vị, google map, bản đồ, vị trí, map, lưu lại dữ liệu, vị trí người dùng, ghi lại di chuyển của người dùng, bản đồ di chuyển, dữ liệu vị trí người dùng