Tin tức, bài viết mới nhất về :

tụng kinh

Ý nghĩa việc chắp tay khi tụng kinh, lễ bái là gì?

Ý nghĩa việc chắp tay khi tụng kinh, lễ bái là gì?

4/10/2013 9:47:15 AM

Tại sao người Phật tử khi tụng kinh lễ bái hoặc chào hỏi nhau lại chắp tay. Vậy xin hỏi ý nghĩa chắp tay như thế nào?

Tags: ý nghĩa, tụng kinh, thích phước thái, lễ bái, chắp tay