Tin tức, bài viết mới nhất về :

TTCK Indonesia

Đồng nội tệ Indonesia: Từ tệ nhất tới tốt nhất

Đồng nội tệ Indonesia: Từ tệ nhất tới tốt nhất

1/16/2014 7:12:37 PM

Nền kinh tế Indonesia đã tỏ ra khá vững chãi trong khi thâm hụt cán cân vãng lai đang được thu hẹp.

Tags: đồng rupiah, TTCK Indonesia, đồng tiền châu Á, đồng nội tệ Indonesia