Tin tức, bài viết mới nhất về :

trốn tránh trách nhiệm

Thuật đối phó với nhân viên thích đổ lỗi cho người khác, trốn tránh trách nhiệm

Thuật đối phó với nhân viên thích đổ lỗi cho người khác, trốn tránh trách nhiệm

7/24/2014 3:18:44 PM

Bất kỳ ai sẵn sàng đẩy người khác xuống vũng bùn khi vấn đề nảy sinh chắc chắn cũng sẽ làm như vậy với bạn - cấp trên của họ.

Tags: nhân viên, quản lý, lãnh đạo, đổ lỗi, trục trặc, đối phó, tình huống nhân sự nan giải, trưởng nhóm, trốn tránh trách nhiệm, viện cớ