Tin tức, bài viết mới nhất về :

Trần văn liêng

Nói KHÔNG với xuất khẩu nông sản thô, ca cao Việt tăng thêm 300% giá trị

Nói KHÔNG với xuất khẩu nông sản thô, ca cao Việt tăng thêm 300% giá trị

18/04/2014 11:20:22 AM

Không chọn cách làm an toàn với việc xuất khẩu nông sản thô, ông Trần Văn Liêng, TGĐ Vietnamcacao đã cùng với các đồng sự mạnh dạn chọn cách nâng giá trị cộng thêm cho ca cao Việt lên đến hơn 300%!