Tin tức, bài viết mới nhất về :

top ceo

[Infographic] Giải phẫu Top CEO trên thế giới

[Infographic] Giải phẫu Top CEO trên thế giới

7/17/2014 3:06:00 PM

Các CEO hàng đầu trên thế giới có đặc điểm chung là gì? Vâng, 53% trong số họ vẫn để tóc.

Tags: quần áo, hàng đầu, giải phẫu, kính mắt, tóc, đặc điểm chung, top ceo