img
Tổng thống Mỹ Donald Trump: 4 năm nhìn lại - Ảnh 1.
Tổng thống Mỹ Donald Trump: 4 năm nhìn lại - Ảnh 2.
Tổng thống Mỹ Donald Trump: 4 năm nhìn lại - Ảnh 3.
Tổng thống Mỹ Donald Trump: 4 năm nhìn lại - Ảnh 4.

Tổ Quốc