Tin tức, bài viết mới nhất về :

Tiêu tốn

Thất thoát ngàn tỷ đồng do thủ tục thuế

Thất thoát ngàn tỷ đồng do thủ tục thuế

01/08/2014 10:07:32 AM

Với tổng số giờ nộp thuế là 872 giờ, doanh nghiệp đang tiêu tốn khoảng 20 tỷ đồng cho công việc này. Nếu cả nước có khoảng 400.000 doanh nghiệp, số tiền thất thoát lên tới 8.000 tỷ đồng.

Giảm 29 ngày thủ tục hải quan, GDP sẽ tăng 27 tỷ USD

Giảm 29 ngày thủ tục hải quan, GDP sẽ tăng 27 tỷ USD

06/06/2014 03:46:17 PM

Người Việt Nam luôn tự so sự tiến bộ của Việt Nam với chính bản thân mình nên năm nào cũng thấy có tiến bộ.