Một tối thu Hà Nội, ngồi bên bờ Hồ Gươm, ngắm mặt nước mênh mang bảng lảng sương khói, chợt nghe như đâu đây có tiếng trống mở hội, tiếng xèng múa lân như vẳng lại từ một thời xa vắng... Đã có một thời, “quanh hồ Gươm không ai bàn chuyện vua Lê”, nhưng 36 phố phường thì vẫn thì còn đó, vẫn còn những phố hàng chỉ đông vui, tấp nập vào dịp trăng tròn, như phố Hàng Mã vẫn rực rỡ ánh đèn lồng, phố Hàng Quạt vẫn lúng liếng những khuôn bánh nướng, bánh dẻo... thật khiến lòng người bồi hồi, không khỏi nhớ tiếc chuyện cũ, người xưa...
Thu Hà Nội: Kể chuyện cũ, nhớ người xưa - Ảnh 1.
Thu Hà Nội: Kể chuyện cũ, nhớ người xưa - Ảnh 2.
Thu Hà Nội: Kể chuyện cũ, nhớ người xưa - Ảnh 3.
Thu Hà Nội: Kể chuyện cũ, nhớ người xưa - Ảnh 4.
Thu Hà Nội: Kể chuyện cũ, nhớ người xưa - Ảnh 5.
Thu Hà Nội: Kể chuyện cũ, nhớ người xưa - Ảnh 6.
Thu Hà Nội: Kể chuyện cũ, nhớ người xưa - Ảnh 7.
Thu Hà Nội: Kể chuyện cũ, nhớ người xưa - Ảnh 8.
Thu Hà Nội: Kể chuyện cũ, nhớ người xưa - Ảnh 9.
Thu Hà Nội: Kể chuyện cũ, nhớ người xưa - Ảnh 10.
Thu Hà Nội: Kể chuyện cũ, nhớ người xưa - Ảnh 11.
Thu Hà Nội: Kể chuyện cũ, nhớ người xưa - Ảnh 12.
Thu Hà Nội: Kể chuyện cũ, nhớ người xưa - Ảnh 13.
Thu Hà Nội: Kể chuyện cũ, nhớ người xưa - Ảnh 14.
 
Theo Trí Thức Trẻ

Song Lang

Theo Trí Thức Trẻ