Tin tức, bài viết mới nhất về :

thơm lây

Quan chức nghỉ hưu làm hiệp hội, doanh nghiệp 'thơm lây'?

Quan chức nghỉ hưu làm hiệp hội, doanh nghiệp 'thơm lây'?

1/27/2013 9:08:37 AM

Quan chức nghỉ hưu đầu quân về hiệp hội doanh nghiệp thì có thể giúp DN trên nhiều phương diện. Nhưng thực tế, không hẳn mọi thứ có thể được như ý muốn của các DN thành viên.

Tags: doanh nghiệp, quan chức, hiệp hội, thơm lây, nghỉ hưu