Tin tức, bài viết mới nhất về :

thói quen ngủ trưa

Doanh nghiệp IT Việt đầu tiên cấm nhân viên ngủ trưa tại văn phòng

Doanh nghiệp IT Việt đầu tiên cấm nhân viên ngủ trưa tại văn phòng

6/11/2014 11:16:45 AM

Từ tháng 6/2014, cán bộ nhân viên của Công ty Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) không được ngủ tại phòng làm việc, kể cả ngủ trưa.

Tags: nhân viên, fpt, văn phòng, fpt is, toàn cầu hóa, Phạm Minh Tuấn, cấm ngủ trưa, thói quen ngủ trưa, Đỗ Cao Bảo