Tin tức, bài viết mới nhất về :

thành kiểm tra metro

Yêu cầu thanh kiểm tra Metro Việt Nam bán lẻ trái phép

Yêu cầu thanh kiểm tra Metro Việt Nam bán lẻ trái phép

8/21/2014 6:29:19 AM

Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam đã có ý kiến chính thức gửi các cơ quan quản lý Nhà nước, yêu cầu thanh kiểm tra cơ sở kinh doanh của Metro bởi tuy là bán buôn, nhưng Metro Việt Nam vẫn...

Tags: bán lẻ, metro, Metro việt nam, bán buôn, mua lại Metro, hiệp hội bán buôn, thành kiểm tra metro