Tin tức, bài viết mới nhất về :

tăng giảm giá

Tăng, giảm giá hàng hoá có bị xử phạt?

Tăng, giảm giá hàng hoá có bị xử phạt?

4/12/2014 3:53:09 PM

Việc thay đổi giá bất hợp lý sẽ bị xử phạt hành chính từ 1 triệu đến 55 triệu.

Tags: hàng hóa, quy định, bán hàng, xử phạt hành chính, bất hợp lý, tăng giảm giá