Tại sao Hà Nội và nhiều địa phương sẽ không bắn pháo hoa vào dịp Tết 2017?

26/12/2016 19:31 PM | Xã hội

Theo chỉ thị số 11-CT/CW của Ban bí thư, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Đà Nẵng và nhiều địa phương khác sẽ không tổ chức bắn pháo hoa vào dịp Tết 2017.

Theo chỉ thị số 11-CT/CW của Ban bí thư, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Đà Nẵng và nhiều địa phương khác sẽ không tổ chức bắn pháo hoa vào dịp Tết 2017.

Các tỉnh, thành cho biết việc bắn pháo hoa dịp Tết đều thực hiện từ nguồn xã hội hóa, nay không triển khai theo chỉ thị của Ban bí thư sẽ tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng. Điển hình như Hà Nội, số tiền tiết kiệm được sẽ là 10 tỷ đồng.

Năm 2016 vừa qua là năm mà người dân Việt Nam phải chịu nhiều thảm cảnh mà lũ lụt ở miền Trung là một ví dụ điển hình. Vì thế, số tiền này sẽ được dùng để giúp đỡ những người nghèo, gia đình chính sách và còn gặp khó khăn.

Tại sao không bắn pháo hoa vào dịp Tết năm 2017 ?

Vượng Lê

Cùng chuyên mục
XEM