Tin tức, bài viết mới nhất về :

Tạ Thị Ngọc Thảo

Văn hóa Phật giáo trong kinh doanh

Văn hóa Phật giáo trong kinh doanh

1/11/2013 8:12:00 PM

Kinh doanh là một cách dấn thân. Lúc này, thương trường cũng là cõi Phật. Đó cũng là một cách tu, thậm chí tu như thế còn phiền nhiễu gấp mấy trong chùa, nhưng nhờ đó thành quả cũng lớn...

Tags: kinh doanh, nhân vật, văn hóa kinh doanh, cõi Phật, thương trường, Tạ Thị Ngọc Thảo, dấn thân