Tin tức, bài viết mới nhất về :

Sam Cucurullo

Khi một CEO ngoại sững sờ

Khi một CEO ngoại sững sờ

3/15/2013 3:55:37 PM

Sam Cucurullo - một CEO ngoại - đã sững sờ khi nghe giá của một căn nhà ở Việt Nam.

Tags: bất động sản, bất động sản, sững sờ, giá nhà, Sam Cucurullo