Tin tức, bài viết mới nhất về :

royal park

Thanh tra toàn diện tổ hợp Royal Park

Thanh tra toàn diện tổ hợp Royal Park

3/17/2020 8:54:28 AM

Nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...

Tags: thanh tra, royal park