Tin tức, bài viết mới nhất về :

rác Đa Phước

[Chân dung doanh nghiệp] VWS và dấu hỏi sau 10 năm chôn rác ở Đa Phước

[Chân dung doanh nghiệp] VWS và dấu hỏi sau 10 năm chôn rác ở Đa Phước

9/12/2016 8:48:41 AM

Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) là công ty thành viên 100% vốn của Công ty California Waste Solution (CWS), có trụ sở tại California, Hoa Kỳ.

Tags: rác Đa Phước, bãi rác đa phước