Quảng Nam chấm dứt chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Tây Bà Nà

23/02/2022 09:45 AM | Kinh doanh

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực và thu hồi chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Tây Bà Nà tại xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, chấm dứt hiệu lực và thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh đối với dự án này. Lý do thu hồi vì CTCP Toàn cầu TMS thông báo chấm dứt hoạt động của dự án.

CTCP Toàn cầu TMS chịu trách nhiệm nộp lại bản gốc Quyết định chủ trương đầu tư ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh cho Sở Kế hoạch và Đầu tư; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thông báo việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và thu hồi bản gốc Quyết định trên để lưu trữ theo quy định. Trường hợp CTCP Toàn cầu TMS không nộp lại bản gốc thì thông báo bằng văn bản chấm dứt hiệu lực để các cơ quan liên quan theo dõi.

Quảng Nam giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch kiểm tra, đối chiếu các quy định hiện hành về xử lý tiền ký quỹ để lập hồ sơ, thủ tục hoàn trả tiền ký quỹ và tiền lãi phát sinh cho Công ty TNHH TMS Tây Bà Nà theo quy định.

Các Sở, ngành liên quan và UBND huyện Đông Giang rà soát, thu hồi, chấm dứt hiệu lực các văn bản đã ban hành hoặc tham mưu UBND tỉnh thu hồi, hủy các văn bản liên quan dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Tây Bà Nà; đồng thời, giải quyết các vấn đề phát sinh nếu có.

Theo quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp TMS Tây Bà Nà được UBND tỉnh Quảng Nam ban hành ngày 24/7/2019, quy mô nghiên cứu dự án khoảng 123,43 ha. Ranh giới 4 phía khu vực lập quy hoạch đều là đất rừng. Tuyến đường ĐH2 hiện trạng là lối giao thông chính tiếp cận dự án. Tính chất khu vực lập quy hoạch là khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chỉnh trang dân cư hiện hữu.

Theo Tuấn Minh

Cùng chuyên mục
XEM