Tin tức, bài viết mới nhất về :

quản trị kém

Công nghiệp hỗ trợ quá yếu, nhiều tập đoàn quốc tế muốn rút khỏi Việt Nam

Công nghiệp hỗ trợ quá yếu, nhiều tập đoàn quốc tế muốn rút khỏi Việt Nam

9/1/2014 9:58:07 AM

Thiếu vốn, công nghệ, trình độ quản trị kém, cơ sở hạ tầng yếu... là những "nút thắt" khiến doanh nghiệp nội địa ngành công nghiệp hỗ trợ mãi không chịu lớn.

Tags: hỗ trợ, công nghiệp, phụ trợ, quản trị kém, tập đoàn quốc tế