Tin tức, bài viết mới nhất về :

Phim hàn

Thuế thu nhập doanh nghiệp còn 20% từ năm 2016

Thuế thu nhập doanh nghiệp còn 20% từ năm 2016

21/08/2014 02:01:31 PM

Thuế suất thuế TNDN phổ thông từ 25% xuống thành 22% từ ngày 1/1/2014 và xuống là 20% từ ngày 1/1/2016.

"Vì sao đưa anh tới", vừa xem phim, vừa xem quảng cáo

"Vì sao đưa anh tới", vừa xem phim, vừa xem quảng cáo

26/03/2014 11:36:27 AM

Cứ nhãn hiệu nào xuất hiện trong phim là doanh số tăng vọt.