Tin tức, bài viết mới nhất về :

panamoa

100 năm nữa, kênh đào Panama ra sao?

100 năm nữa, kênh đào Panama ra sao?

8/19/2014 1:36:33 PM

100 năm qua, kênh đào Panama đã trở thành khoản đầu tư tốt đối với nước Mỹ. Giờ đây, Trung Quốc đang để mắt tới Panama.

Tags: trung quốc, mỹ, kinh doanh, giao thương, kênh đào Panama, panamoa, khoản đầu tư