Ông Võ Văn Thưởng được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước

02/03/2023 09:32 AM | Kinh tế vĩ mô

Ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021- 2026.

Sáng 2/3, kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội Khoá XV khai mạc, kiện toàn chức danh Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu chức danh Chủ tịch nước.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước.

Ông Võ Văn Thưởng được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước - Ảnh 1.

Kỳ họp bất thường được diễn ra sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ và quyết định giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Quy trình bầu Chủ tịch nước được Quốc hội thực hiện trong buổi sáng ngày 2/3. Ủy ban thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử; Quốc hội thảo luận tại Đoàn; biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước; lập ban kiểm phiếu và bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ngay sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Nghi thức tuyên thệ và phát biểu nhậm chức của tân Chủ tịch nước được tiến hành ngay sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết.

Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước được diễn ra trong khoảng thời gian từ 10h- 11h sáng ngày 2/3.

Ông Võ Văn Thưởng sinh năm 1970, quê ở xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Triết học

Ông Võ Văn Thưởng có nhiều năm gắn bó với công tác Đoàn tại Trường Đại học Tổng hợp TP. HCM, Thành Đoàn TP. HCM; sau đó làm Bí thư Quận ủy 12, TP. HCM, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng vào tháng 4/2006.

Tháng 10/2006 - 12/2010, ông Võ Văn Thưởng là Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn (từ 1/2007), Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XII.

Giai đoạn từ tháng 1/2011 - 4/2014, ông Võ Văn Thưởng là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi từ tháng 8/2011; sau đó ông về làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Từ tháng 2/2016 - 1/2021, ông Võ Văn Thưởng là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; phụ trách Hội đồng Khoa học các Ban Đảng Trung ương và Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (từ 1/2019); Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016)

Giai đoạn từ tháng 2/2021 – 2/2023, ông Võ Văn Thưởng là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo Luân Dũng

Cùng chuyên mục
XEM