Ông Thang Đức Thắng không ứng cử HĐQT FPT Online nhiệm kỳ mới sau hơn 10 năm làm Chủ tịch

19/03/2021 16:27 PM | Kinh doanh

Danh sách ứng cử HĐQT nhiệm kỳ mới của FPT Online có bà Nguyễn Thị Hải, thay cho ông Thang Đức Thắng.

Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online; UPCoM: FOC ) vừa công bố tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Trong đó, FPT Online trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 200% (20.000đ/cổ phiếu).

Ông Thang Đức Thắng không ứng cử HĐQT FPT Online nhiệm kỳ mới sau hơn 10 năm làm Chủ tịch - Ảnh 1.

Ông Thang Đức Thắng - Chủ tịch HĐQT FPT Online.

FPT Online là doanh nghiệp thường xuyên chi trả cổ tức cao. Năm 2019 công ty trả cổ tức 150% bằng tiền mặt và 25% bằng cổ phiếu. Còn năm 2018, tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt là 130%.

Về kết quả kinh doanh năm 2020, FPT Online đạt 599 tỷ đồng doanh thu, giảm 1,6% so với thực hiện 2019. Lợi nhuận sau thuế giảm 20,2% xuống mức 204,4 tỷ đồng.

HĐQT cũng trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với chỉ tiêu doanh thu 700 tỷ đồng (tăng 16,8% so với thực hiện 2020), lợi nhuận trước thuế 310 tỷ đồng (tăng 51,7%). Tỷ lệ trả cổ tức trong năm 2021 không thấp hơn 50%.

Một nội dung quan trọng khác đó là ĐHĐCĐ sẽ thông qua việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2026. Danh sách chi tiết của HĐQT nhiệm kỳ mới không có tên của ông Thang Đức Thắng, người hiện là Chủ tịch FPT Online, thay vào đó bà Nguyễn Thị Hải - Phó Tổng Giám Đốc, phụ trách kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến. Bà Hải sinh năm 1976 và gia nhập FPT năm 2000 và nắm giữ các vị trí quan trọng.

Ông Thang Đức Thắng không ứng cử HĐQT FPT Online nhiệm kỳ mới sau hơn 10 năm làm Chủ tịch - Ảnh 2.

Danh sách ứng cử HĐQT FPT Online nhiệm kỳ 2021 – 2026. Từ trái qua phải: Ông Nguyễn Thế Phương, bà Chu Thị Thanh Hà, bà Nguyễn Thị Hải.

Hai vị trí còn lại ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ mới vẫn là bà Chu Thị Thanh Hà - Phó Chủ tịch FPT Online và ông Nguyễn Thế Phương - Phó Tổng Giám Đốc FPT kiêm nhiệm Giám đốc tài chính FPT; Ủy viên HĐQT của FPT Online.

Ông Thang Đức Thắng sinh năm 1956 và được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch FPT Online từ tháng 10/2010. Ông cũng nhiều năm làm Tổng biên tập Báo điện tử VnExpress, đơn vị mà FPT Online đang độc quyền khai thác quảng cáo.

Bảo Lâm

Cùng chuyên mục
XEM