Novaland đang nằm trong tay ai?

24/12/2016 19:53 PM | Kinh doanh

Nhóm cổ đông có liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT của Novaland đang nắm 65,4% vốn điều lệ, trong đó cổ đông lớn nhất là CTCP Novagroup với số lượng sở hữu hơn 151 triệu đơn vị, tương đương 25,4%.

CTCP Tập đoàn đầu tư Địa ốc No Va (Novaland Group, mã chứng khoán NVL ) đã công bố bản cáo bạch trước thềm niêm yết trên HOSE vào ngày 28/12 tới đây.

Theo thông tin từ Bản cáo bạch này, tính đến thời điểm ngày 12/12/2016, Novaland đang có 596.199.234 cổ phiếu lưu hành tương ứng vốn điều lệ là 5.962 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối năm 2015, vốn điều lệ của Novaland mới chỉ có 3.683 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2016, công ty đã 4 lần tăng vốn. Lần thứ nhất vào tháng 2/2016, phát hành 101,7 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Lần thứ 2 vào tháng 8/2016, phát hành gần 52 triệu cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Lần thứ 3 vào tháng 11/2016, phát hành riêng lẻ 52,2 triệu cổ phần. Lần thứ 4 cũng trong tháng 11/2016, chuyển đổi 22 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức thành cổ phần phổ thông.

Theo số liệu công bố, nhóm cổ đông có liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT của Novaland đang nắm 65,4% vốn điều lệ, trong đó cổ đông lớn nhất là CTCP Novagroup với số lượng sở hữu hơn 151 triệu đơn vị, tương đương 25,4%. CTCP Diamond Properties nắm 13,6%; ông Bùi Thành Nhơn nắm 21,2% và ông Bùi Cao Nhật Quân – con trai ông Nhơn và đồng thời là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ của công ty nắm 5,3%.

Cổ đông nước ngoài nắm hơn 62,9 triệu cổ phần tương đương 10,56% vốn điều lệ trong đó 17 tổ chức nắm 10,54%.

Tại thời điểm 30/09/2016, Novaland có 1.335,6 tỷ đồng vay nợ dài hạn đối với bên thứ 3. Theo thuyết minh, khoản vay dài hạn này được thực hiện vào tháng 7/2016. Khi đó, Tập đoàn Novaland, đại diện bên cho vay, đại diện ngân hàng bảo lãnh đã ký một hợp đồng tín dụng 100 triệu USD (tương đương 2.280 tỷ đồng) với thời hạn vay là 30 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Tức là, ngày đáo hạn của khoản vay là tháng 1/2019.

Tại ngày 30/9/2016, khoản vay đã được giải ngân 60 triệu USD, tương đương 1.335,6 tỷ đồng.

Điều kiện của hợp đồng này quy định, trong trường hợp ngày đáo hạn của khoản vay trước ngày Công ty niêm yết cổ phần, Công ty phải thanh toán tất cả khoản vay này cho bên cho vay bằng tiền. Ngược lại, nếu ngày Công ty niêm yết cổ phần trước hay cùng vào ngày đáo hạn của khoản vay, thì Công ty hoặc bên cho vay có quyền chuyển đổi khoản vay thành cổ phiếu phổ thông của Công ty dưới hình thức Công ty phát hành thêm cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi khoản vay theo Thỏa thuận thanh toán bằng cổ phiếu.

Như vậy, với việc niêm yết vào ngày 28/12/2016 thì Novaland hoặc bên cho vay có thể chuyển đổi khoản vay thành cổ phiếu phổ thông.

Theo Mai Linh

Cùng chuyên mục
XEM